jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan. Dat is nodig om te kunnen voldoen aan de grote opgave die we hebben om onze woningen te verduurzamen en nieuwe woningen te bouwen.

Hoogte afhankelijk van inkomen en huishoudgrootte

De hoogte van de huurverhoging is afhankelijk van je inkomen en het aantal personen in je huishouden. Voor het merendeel van onze huurders stijgt de huurprijs dit jaar met 5,3%. Deze huurverhoging wordt deels gecompenseerd door de hoogte van je huurtoeslag. Die gaat ook met gemiddeld € 34 per maand omhoog.

Huurders met een hoger inkomen krijgen een hogere huurverhoging van € 50 per maand.. De huur van de vrije sector huurwoningen en bedrijfsruimtes wordt verhoogd met 5,5%.

Woningen met laag energielabel krijgen geen huurverhoging

Sommige huurders krijgen geen huurverhoging. Dit zijn woningen met een laag energielabel: E, F of G. Ook woningen die we gaan verkopen of waarmee we sloop en nieuwbouwplannen hebben krijgen geen huurverhoging.

Een kleine groep krijgt eenmalige huurverlaging

Een kleine groep huurders met een laag inkomen en die afgelopen jaar een inkomensdaling hebben gehad, komen in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging. Goed om te weten: je moet dit verzoek zelf bij ons aanvragen. En je mag niet eerder een huurverlaging hebben ontvangen.

In het schema hieronder kun je precies zien of je huurverhoging krijgt en zo ja welk percentage. Wij baseren ons hierbij op informatie van de Belastingdienst.

Verwacht je in betalingsproblemen te komen?

Bij de berekening van de hoogte van de huurverhoging baseren wij ons op informatie van de Belastingdienst. Is je inkomen afgelopen jaar gedaald en verwacht je hierdoor in betalingsproblemen te komen? Bel ons dan! We gaan dan samen met je kijken hoe we jouw kunnen helpen. Dat is maatwerk.

Hoe kan ik bezwaar maken?

Als je het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging (bijvoorbeeld omdat je inkomensgegevens niet kloppen), dan kun je een bezwaarschrift bij ons indienen. Doe dit vóór 1 juli 2024. Gebruik hiervoor het bezwaarschriftformulier van de Huurcommissie (zie het formulier aan de rechterzijde) en stuur dit naar huurbezwaar@wonenbijjoost.nl

Wij nemen je bezwaarschrift in behandeling en leggen dit voor aan de Huurcommissie. Wordt het bezwaar afgewezen? Houd er dan rekening mee dat de kosten voor jouw rekening komen.

Rectificatie 

Een aantal huurders heeft een brief ontvangen met onjuiste info. Hierin is vermeld dat de nieuwe huurprijs is gebaseerd op het inkomen over 2023. Uiteraard moet dit het inkomen zijn over het jaar 2022. Onze excuses voor deze verkeerde informatie. 

Schema huurverhoging 2024

Veel gevraagd over jaarlijkse huuraanpassing

Wanneer wordt de jaarlijkse huuraanpassing doorgevoerd?

Algemeen

Op 1 juli. Je krijgt vóór 1 mei een e-mail of brief over de aanpassing van de huur. Meestal gaat het om een huurverhoging. Maar in sommige gevallen kan het ook om een huurbevriezing of huurverlaging gaan. het komt ook voor dat we de huur bevriezen of dat mensen in aanmerking komen voor huurverlaging. In deze e-mail of brief staat wat jouw nieuwe maandhuur wordt.

Waarom wordt de huur jaarlijks verhoogd?

Algemeen

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan. Dat is nodig om te kunnen voldoen aan de grote opgave die we hebben om onze woningen te verduurzamen en nieuwe woningen te bouwen.

Ik huur een sociale huurwoning bij JOOST. Wat gebeurt er met mijn huur per 1 juli 2024?

Algemeen

De hoogte van de huurverhoging is afhankelijk van je inkomen en het aantal personen in je huishouden. Voor het merendeel van onze huurders stijgt de huurprijs dit jaar met 5,3%. Deze huurverhoging wordt deels gecompenseerd door de hoogte van je huurtoeslag. Die gaat ook met gemiddeld € 34 per maand omhoog.

Huurders met een hoger inkomen krijgen een hogere huurverhoging van € 50 per maand.. De huur van de vrije sector huurwoningen en bedrijfsruimtes wordt verhoogd met 5,5%.

Sommige huurders krijgen geen huurverhoging. Dit zijn woningen met een laag energielabel: E, F of G.  Ook woningen die we gaan verkopen of waarmee we sloop en nieuwbouwplannen hebben krijgen geen huurverhoging.

Een kleine groep huurders met een laag inkomen en die afgelopen jaar een inkomensdaling hebben gehad, komen in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging. Goed om te weten: je moet dit verzoek zelf bij ons aanvragen. En je mag niet eerder een huurverlaging hebben ontvangen.

In bijgevoegd "Schema huurverhoging 2024" kun je precies zien of je huurverhoging krijgt en zo ja welk percentage. Wij baseren ons hierbij op informatie van de Belastingdienst.

Ik huur een vrije sector woning of bedrijfsruimte bij JOOST. Wat gebeurt er met mijn huur per 1 juli 2024?

Algemeen

De huur van de vrije sector huurwoningen en bedrijfsruimtes wordt per 1 juli 2024 verhoogd met 5,5%. Voor bedrijfsruimtes geldt dat er in de huurovereenkomst andere afspraken kunnen staan.

Ik ben chronisch ziek of gehandicapt. Wat gebeurt er met mijn huur per 1 juli 2024?

Algemeen

De huur wordt per 1 juli 2024 verhoogd met 5,3%.

Waarom krijgen sommige huurders een huurverlaging?

Algemeen

Een groep huurders met een laag inkomen krijgt dit jaar een eenmalige huurverlaging.

Je komt hiervoor in aanmerking wanneer je:

  • Een woning huurt met een huurprijs van meer dan € 577,91 per maand.
  • Je alleen woont en een inkomen hebt tot € 24.840 per jaar (of € 26.430 met AOW).
  • Je met 2 of meer personen woont en een gezamenlijk inkomen hebt tot € 32.370 per jaar (of € 35.150 met AOW).

Voldoe je aan deze voorwaarden? Dan wordt de huur verlaagd naar € 577,91. 

Goed om te weten

  • Je krijgt deze eenmalige huurverlaging niet automatisch. Deze moet je uiterlijk 30 december 2024 zelf bij ons aanvragen. Wij zijn namelijk niet op de hoogte van je actuele inkomen.
  • Heb je vorig jaar al een eenmalige huurverlaging ontvangen, dan kun je hiervan dit jaar geen gebruik maken. 

> Klik hier voor meer informatie over eenmalige huurverlaging op de website van de Rijksoverheid.

Ik ben het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging. Kan ik bezwaar maken?

Algemeen

Als je het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging (bijvoorbeeld omdat je inkomensgegevens niet kloppen), dan kun je een bezwaarschrift bij ons indienen. Doe dit vóór 1 juli 2024.

Gebruik hiervoor bijgevoegd bezwaarschriftformulier van de Huurcommissie en stuur dit naar  huurbezwaar@wonenbijjoost.nl.

Wij nemen je bezwaarschrift in behandeling en leggen dit voor aan de Huurcommissie. Wordt het bezwaar afgewezen? Houd er dan rekening mee dat de kosten voor jouw rekening komen.

Meer informatie over hoe je kunt beoordelen of jouw huuraanpassing klopt en het maken van bezwaar vind je op de website van de Huurcommissie. 

> Klik hier om naar de website van de Huurcommissie te gaan.

Mijn huur is door de huurverhoging boven de huurtoeslaggrens gestegen. Heb ik nog recht op huurtoeslag?

Algemeen

Als je al huurtoeslag krijgt, houd je huurtoeslag.

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf mijn huurtoeslag wijzigen bij de Belastingdienst?

Algemeen

Wij geven de huurverhoging door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past je toeslag niet direct aan. Dat doen ze pas na afloop van het jaar. Je maandelijkse voorschot blijft dus hetzelfde. Als je daardoor te weinig toeslag hebt gekregen, dan betaalt de Belastingdienst die later nog uit.

Als je de aangepaste huurtoeslag eerder wilt ontvangen, dan moet je zelf jouw nieuwe huur doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past het uit te betalen bedrag aan als zij jouw wijziging hebben ontvangen. Je kunt jouw nieuwe huur doorgeven wanneer je deze weet. Dat kan al als de nieuwe huur nog niet is ingegaan. Let op dat je de juiste datum invult als ingangsdatum. Voor de jaarlijkse huuraanpassing is dat dus per 1 juli 2024.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. 

Let op! Bewaar de brief met de nieuwe huur per 1 juli 2024 goed. Het kan zijn dat de Belastingdienst de nieuwe huurprijs wil controleren. Dit kun je laten zien met deze brief.

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf de hoogte van mijn huurbetaling aanpassen?

Algemeen

Wel als je zelf de huur overmaakt. Als je de huur betaalt via een acceptgiro of een automatische incasso, passen wij het bedrag aan.

Hebben de gestegen WOZ-waardes ook invloed op mijn huurprijs?

Algemeen

Als je al een huurwoning hebt, dan heeft de stijging van de WOZ-waarde geen invloed op je huurprijs. 

De WOZ-waarde telt mee in de woningwaardering en bepaalt daardoor de maximale huurprijs die wij voor een woning mogen vragen. Hier merk je als bestaande huurder niets van. 

Ik huur een onzelfstandige woning, studentenkamer, parkeerplaats, garage of standplaats/woonwagen bij JOOST. Wat gebeurt er met mijn huur per 1 juli 2024?

Algemeen

De huur van onzelfstandige woningen, studentenkamers, parkeerplaatsen en garages en standplaatsen/woonwagens wordt per 1 juli 2024 verhoogd met 5,3%.