aanpassing wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen kunnen via het Wmo-loket van de gemeente de juiste zorg en hulpmiddelen krijgen die hiervoor nodig zijn.

Veel gevraagd over aanpassing wmo

Wat houdt de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) in?

Algemeen

De Wmo zorgt ervoor dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo.

Waar kan ik een aanvraag indienen voor een Wmo-aanpassing in mijn woning?

Algemeen

Je kunt een Wmo-aanvraag indienen bij jouw gemeente. Elke gemeente heeft een apart zorgloket of Wmo-loket. Het loket beoordeelt je aanvraag. Aanpassingen kosten geld. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning kun je deze aanpassingen voor een deel of helemaal betaald krijgen. Het kan dus zijn dat je een deel zelf moet betalen. Het Wmo-loket geeft je hierover alle informatie.

Moet ik betalen voor een Wmo-aanpassing?

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning vergoedt Wmo-aanpassingen voor een deel of helemaal. Het kan dus zijn dat je een eigen bijdrage moet betalen.

Voor aanpassingen zoals een aangepaste keuken, traplift, elektrische deuropeners of bouwkundige veranderingen aan de woning kun je terecht bij het Wmo-loket van jouw gemeente. Zij kunnen je van tevoren vertellen hoeveel je zelf moet betalen.

Ik wil graag zo lang mogelijk in mijn woning blijven wonen. Kan ik mijn woning (laten) aanpassen?

Algemeen

Heb je doordat je ouder bent of door een lichamelijke beperking moeite om in je woning te blijven wonen? Dan kun je bij het Wmo-loket van jouw gemeente een aanvraag doen voor een aanpassing.

Welke aanpassingen of hulpmiddelen vallen onder de Wmo?

Algemeen

Je kunt terecht bij het Wmo-loket van jouw gemeente voor aanpassingen zoals een aangepaste keuken, traplift, elektrische deuropeners of bouwkundige veranderingen aan de woning. Zij kunnen je van tevoren vertellen hoeveel je zelf moet betalen.

Ik heb medische aanpassingen in mijn woning. Kan ik deze achterlaten?

Algemeen

Betreffen het aanpassingen in bruikleen? Neem dan contact op met het Wmo-loket van jouw gemeente.

Zijn de aanpassingen jouw eigendom? Dan kun je deze ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. Wil de nieuwe huurder de aanpassingen niet overnemen. Dan moet je deze zelf (laten) verwijderen.

Wat moet ik doen als een Wmo aanpassing kapot is?

Algemeen

Betreft het een aanpassing in bruikleen? Dan kun je de reparatie melden bij het Wmo-loket van jouw gemeente.

Is de aanpassing jouw eigendom? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor het (laten) repareren van de aanpassing.