wonen in een vve complex

Zijn de appartementen in het gebouw waarin je woont van verschillende eigenaren ? Dan woon je in een complex met een Vereniging van Eigenaren (VvE). Iedere appartementseigenaar is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De vereniging behartigt de belangen van alle eigenaren (kopers). Woonstichting JOOST is een van de eigenaren. Ook beheert de VvE de gemeenschappelijke zaken, financiën en gedeelten van het gebouw. 

Veel gevraagd over wonen in een vve complex

Ik woon in een gebouw met een Vereniging van Eigenaren (VvE). Wat is een VvE?

Algemeen

Iedere appartementseigenaar is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De vereniging behartigt de belangen van alle eigenaren (kopers). Ook beheert de VvE de gemeenschappelijke zaken, financiën en gedeelten van het gebouw. De appartementen in het gebouw waar je woont, zijn van verschillende eigenaren. Er zijn kopers en Woonstichting JOOST is eigenaar van één of een aantal huurwoningen.

Ik woon in een gebouwd met huurders en kopers. Wat doet de Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het woongebouw. Bijvoorbeeld de hallen, gangen, daken, liften en ander installaties. Ook zijn ze verantwoordelijk voor de verzekeringen van het gebouw.

In een VvE betalen de eigenaren samen de kosten voor het onderhoud van de algemene ruimten en installaties. Een VvE kan het onderhoud uitbesteden aan een professionele beheerder.

De VvE houdt minimaal een keer in het jaar een ledenvergadering waar besluiten worden genomen. Woonstichting JOOST is, samen met alle andere eigenaren, bij deze vergadering aanwezig of we brengen onze stem via volmacht uit.

Daarnaast heeft een VvE een bestuur, waarin een aantal kopers zit. Het bestuur zorgt ervoor dat genomen besluiten uitgevoerd worden.

Wie vertegenwoordigt de huurders in een woongebouw met een Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

Wij zijn de eigenaar van de huurwoningen en woongebouw en vertegenwoordigen onze huurders in de VvE.

Waar meld ik een reparatie aan een gezamenlijke ruimte in mijn woongebouw?

Algemeen

Je kunt met je vragen en reparatieverzoeken gewoon bij ons terecht. Als het nodig is nemen wij contact op met de beheerder van de Vereniging van Eigenaren. Klik hier om je reparatie te melden. Of bel naar 088 008 1400.

Wat staat er in een huishoudelijk reglement van een Vereniging van eigenaren?

Algemeen

Hierin staan algemene gedragsregels. Praktische zaken die voor alle bewoners van het complex gelden. Zoals afspraken over geluidsoverlast, huisdieren en vervuiling.

Wie stelt het huishoudelijk reglement op bij een woongebouw waar een Vereniging van Eigenaren actief is?

Algemeen

Dat doet de Vereniging van Eigenaren samen met ons. Dit gebeurt als de Vereniging van Eigenaren wordt opgericht.

Hoe kan ik mijn suggesties of opmerkingen melden bij de Vereniging van Eigenaren.

Algemeen

Je kunt je tips en ideeën laten weten aan de bewonerscommissie van jouw woongebouw of aan Woonstichting JOOST. De commissie of wij bekijken of je voorstel wenselijk en haalbaar is. Is dat het geval? Dan brengt een van ons het voorstel in bij de algemene leden vergadering. Deze ledenvergadering vindt één keer per jaar plaats. Daar wordt jouw voorstel besproken. Mogelijk volgt er een besluit om je voorstel uit te voeren.