Jaarverslagen

In ons jaarverslag leggen wij elk jaar verantwoording af over onze prestaties en resultaten. Hieronder blikken we terug op 2022. Op deze pagina vind je ook de jaarverslagen en jaarrekeningen van eerdere jaren. Op zoek naar een eerdere versie? Mail naar communicatie@wonenbijJOOST.nl.

Jaarverslag 2022: We zitten op koers
‘(ge)Woon als een goede buurman: Thuis in de wijk’ 

JOOST kan terugkijken op een intensief 2022 waarin we te maken kregen met veel zaken. Er is een tekort aan huizen, de prijzen stijgen, de urgentie om te verduurzamen is hoog, er heerst energiearmoede en er is een tekort aan arbeidskrachten in zo ongeveer elke sector. Toch wisten we 2022 goed af te sluiten. Met dank aan de goede basis die we in voorgaande jaren legden, de flexibiliteit van onze organisatie en de focus op ons basisprincipe: het zijn van een goede buurman voor onze huurders. Het jaarverslag is 16 april goedgekeurd door onze Raad van Commissarissen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding. 

Een goede buur kan het verschil maken

Onze directeur-bestuurder Marieke Vossen vertelt: “2022 was een jaar waarin we nadrukkelijk de ‘zachte kant’ van het wonen opzochten, want we merkten aan alles dat veel huurders in onzekere tijden behoefte hebben aan persoonlijk contact. Dat ze waarde hechten aan ‘naar elkaar omkijken’. De grote aanloop bij de gemeenschappelijke Huiskamers in Boxtel op Hoogheem, Stapelen en Selissen en de Buurtkamer in de flat Hoogveld in Hintham is tekenend. Die trof me tijdens mijn kennismakingstoer, als nieuwe directeur-bestuurder van JOOST. De gesprekken die ik met huurders had, lieten me weer zien dat een goede buur het verschil kan maken.”

Samenwerken met anderen

“JOOST werkt samen met onze bewoners, zoals met Stichting Huurders van JOOST, met de bewonerscommissies en met huurders die zich vrijwillig inzetten voor bijvoorbeeld buurtinitiatieven. Daar word ik oprecht blij van. Die betrokkenheid geeft aan dat bewoners hart hebben voor hun woning, hun woonomgeving en hun buren. Hun inzet is voor ons erg waardevol en we faciliteren ze dan ook waar we kunnen. Ik ben blij dat we daaraan kunnen bijdragen, samen met onze maatschappelijke partners zoals de welzijnsorganisaties. Maar ook samenwerken met zorgaanbieders is in 2022 onmisbaar gebleken. Dat leidde bijvoorbeeld tot nieuwbouwprojecten waarin wonen-en-zorg zijn geïntegreerd. Ook met de gemeenten in ons werkgebied werken we nauw samen.”

Zichtbaar in onze wijken

“Tegelijkertijd blijven we als JOOST natuurlijk vooral een sociaal huisvester. Een rol die de politiek gelukkig weer serieus neemt, met een ‘eigen’ minister van Volkshuisvesting en een beleid dat onderstreept dat wonen tot de kerntaken van de overheid behoort. Wij gaven daar in 2022 invulling aan door nieuwe woningen te bouwen voor verschillende doelgroepen en bestaande woningen en complexen te onderhouden. Door gespitst te zijn op duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid. Door veelvuldig in de wijken aanwezig te zijn en door in nauw contact met bewoners te staan. Dit alles vraagt om een corporatie-organisatie vól empathie, kennis van zaken en menskracht. Ik kan vol overtuiging zeggen: JOOST beschikt daarover. Deze kenmerken leidden in 2022 tot nog veel meer resultaten waar we trots op mogen zijn.”

Via deze link vind je de bladerbare versie van ons volledige Jaarverslag 2022 inclusief jaarrekening (deze opent in Issuu).

Aan de rechterzijde zie je de volledige PDF. 

Bekijk hier ons jaaroverzicht 2022 in beeld.

Vooruitblik op de toekomst:  ons Koersplan ‘(ge)Woon als een goede buurman 2020-2024’ blijft ons kompas 

Marieke vertelt in ons jaarverslag ook over hoe ze de toekomst van JOOST ziet. Hierover heeft ze een duidelijke visie: “Het Koersplan ‘(ge)Woon als een goede buurman 2020-2024’ blijft bij JOOST het kompas. Dat betekent concreet dat we in 2023 en 2024 blijven zorgen voor een goed en betaalbaar (t)huis voor elke huurder. Dat we woningen blijven verduurzamen. Dat we de doorstroming blijven stimuleren en dat we samen met anderen blijven werken aan een fijne woonomgeving. En ook daarna zullen we ons blijven bezighouden met deze thema’s. Deze zullen we bundelen in een nieuw Koersplan voor na 2024. De eerste oriënterende gesprekken hiervoor gaan we dit jaar voeren.”

We liggen op koers

Hoe we op koers liggen, laten we graag zien via de infographic die we hebben laten maken.
Via deze link te bekijken als PDF.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Wonen-en-zorg, een onvermijdelijk tweespan

“Waar we ook concreet mee aan de slag gaan, zijn de combinaties ‘wonen en zorg’ en ‘wonen en ondersteuning’. Nu al, maar zeker in de (nabije) toekomst is dit in de volkshuisvesting één van de grootste uitdagingen waarmee we te maken krijgen. Gemeenten moeten er al een tijdje voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Het gaat hierbij niet alleen om mensen op leeftijd maar bijvoorbeeld ook om mensen met psychische of psychosociale problemen. Hulp en ondersteuning ontvangen zij thuis. Dat betekent dat we als JOOST niet alleen moeten voorzien in genoeg woningen die geschikt zijn voor deze doelgroepen, maar ook dat we nieuwe samenwerkingsverbanden moeten onderzoeken waarbij ‘wonen’ hand in hand gaat met de zorg en ondersteuning die mensen nodig hebben als ze zelfstandig wonen. Wij experimenteren daar al mee. Zo is het nieuwe seniorencomplex van JOOST aan de Raadhuisstraat in Rosmalen het resultaat van een nauwe krachtenbundeling met zorgorganisatie Annenborch en ouderenorganisatie Hevo. Ook zijn we gaan samenwerken met Maatschappelijke Opvang (MO) Den Bosch en zorgen we voor lokale maatschappelijke opvang in ons Sociaal Pension in Boxtel. En dat gaat goed.”

Klein beginnen, groot uitrollen

“Het is kleinschalig beginnen, ervaringen opdoen. De leerpunten gebruiken we om te kijken hoe we soortgelijke krachtenbundelingen vaker kunnen aangaan. Hoe we concepten voor zorg-en-wonen of ondersteuning-en-wonen kunnen doorvertalen naar andere delen van ons werkgebied, naar (al bestaande) complexen, misschien zelfs naar complete straten. Deze voorbereiding is nuttig én nodig om voorbereid te zijn op de toekomst die nu eigenlijk al is begonnen.”