Start nieuwbouw Albinonistraat Boxtel

Op de plek van de voormalige basisschool De Beemden aan de Albinonistraat in Boxtel komt een nieuw woongebouw van 3 woonlagen met 27 appartementen. Het schoolgebouw is dit voorjaar gesloopt. Inmiddels is de bouw gestart.

Feestelijk startmoment

Maandag 2 oktober was het officiële startmoment, waarvoor ook omwonenden van harte waren uitgenodigd. De fundering was al gestort. Dus rondom de fundering kon de grond worden aangegooid. Een mooie taak voor wethouder Désiré van Laarhoven die Wim van der Zanden verving. Voordat zij aan haar taak begon, vertelde ze over het belang van nieuwe woningen in Boxtel. “Het was een project van lange adem. Dus ik ben heel blij dat we hier vandaag staan. En fijn dat de inrichting van de openbare ruimte met parkeerplaatsen en groen in nauwe en goede afstemming met omwonenden is verlopen.” Ook onze manager Vastgoed Joost Huijbregts was blij met deze mooie uitbreiding van sociale woningbouw in Boxtel. “We gaan hier op deze plek 27 zeer energiezuinige levensloopbestendige appartementen realiseren. Eindelijk kunnen we van start.” En Rene Beks van Hendriks Coppelmans gaf aan als ontwikkelende bouwer aan graag nog meer projecten in Boxtel te willen gaan realiseren. “De behoefte aan betaalbaar wonen is groot. En dat lukt alleen maar door samen op te trekken.”

De foto's van het event zie je onderaan dit nieuwsbericht. 

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Onze plannen

Al in 2017 werd het eerste plan gepresenteerd. Dat bleek uiteindelijk niet haalbaar. Een ander voorstel stuitte vanwege de vier geplande bouwlagen op weerstand in de buurt. Het huidige plan plan is aangepast naar drie bouwlagen en inmiddels kunnen omwonenden zich ook in de plannen vinden. 

Duurzaam woongebouw

Het gebouw krijgt een groen sedumdak en zonnepanelen. Ook krijgt elke woning een individuele warmtepomp. De warmte hiervoor wordt uit de bodem gehaald. Hiervoor zijn 27 bronnen geboord. Deze warmtepomp zorgt voor een warme woning in de winter en een koude woning in de zomer. Verder komt er naast het gebouw een wadi voor opvang overtollig hemelwater.

Groen in de wijk

We hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande bomen. Er zijn een aantal bomen gekapt, maar er worden ook nieuwe bomen geplant. Welke type bomen er worden gepland, is afgestemd met buurtbewoners.

Hekwerk en struiken een tweede leven

Het hekwerk van de school heeft inmiddels bij de kinderboerderij een tweede leven gekregen. Ook hebben een boom en enkele struiken een tweede leven gekregen in de tuin van enkele buurtbewoners.

Levensloopbestendige appartementen

De appartementen zijn maximaal 60 vierkante meter en worden levensloopbestendig, dus zonder drempels. Ze zijn geschikt voor 1- en 2-persoons huishoudens en voor zowel starters als senioren. Het wordt straks ook mogelijk om een scootmobiel, elektrische fiets of scooter in de eigen berging te stallen en op te laden.

Interesse om hier te komen wonen?

We gaan de woningen verhuren via WoonService Regionaal. Zorg dus dat je hier ingeschreven staat. We verwachten het gebouw in de zomer van 2024 te kunnen opleveren. Ongeveer 3 maanden voor oplevering gaan we adverteren. We houden je hiervan op de hoogte via onze socials en de lokale media.

Kijk voor meer informatie op onze projectpagina.