Wat betekent de regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting voor huurders JOOST?

Bewoners van woningen die gezamenlijk één warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) hebben kunnen geen gebruik maken van het prijsplafond. Om ook hen te compenseren is er de regeling: ‘Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting’ (TTB). Hier lees je wat dit betekent voor huurders van JOOST. 

Hoe worden de bedragen door de overheid bepaald?

De regeling is in de praktijk best ingewikkeld. De bedragen worden in 2 delen toegekend. Voor het eerste halfjaar van 2023 gelden de volgende bedragen:

Zelfstandige woonruimte (eengezinswoningen, appartementen, portiekwoningen, maisonettes, gallerijflats)

  • € 786,45 (zelfstandige woonruimte met blokwarmte/gas)
  • € 731,13 (zelfstandige woonruimte met blokelektriciteit)

Onzelfstandige woonruimte (kamer in een studentenhuis of woongroep)

  • € 329,28 (onzelfstandige woonruimte met blokwarmte/gas)
  • € 307,63 (onzelfstandige woonruimte met blokelektriciteit)

In november en december vorig jaar kregen alle huishoudens met een eigen elektracontract een eenmalige vergoeding van 2x € 190. Bewoners van een woning met blok elektriciteit hebben deze vergoeding niet ontvangen. Dit wordt nu ook geregeld met de tegemoetkoming. Voor zelfstandige woningen is dit € 380 en voor onzelfstandige woningen is dit € 160. Deze bedragen verschillen, omdat onzelfstandige woonruimtes  gemiddeld minder energie verbruiken.

Het exacte bedrag voor de tegemoetkoming voor de laatste 6 maanden van 2023 hangt af van het gemiddelde energietarief voor kleinverbruikers voor juli 2023. Dit wordt eind juni pas berekend.

Hoe gaan wij de bedragen met huurders van JOOST berekenen?

Onze huurders betalen sinds 1 juli 2023 een voorschot wat is gebaseerd op het energiecontract van 2023. De subsidie tijdelijke tegemoetkoming blokaansluiting hebben wij vóór 31 oktober aangevraagd. Wij wachten nu op akkoord van de overheid. Dit kan maximaal 26 weken duren. Zodra de subsidieaanvraag voor de tegemoetkoming over het eerste halfjaar wordt goedgekeurd, wordt deze verrekend met de servicekosten van 2023. Dit doen we uiterlijk 1 juli 2024 .

De tegemoetkoming voor het tweede halfjaar 2023 moet nog door de overheid worden bepaald. Zodra hier meer informatie over is, communiceren wij dit met onze huurders.

Welke wooncomplexen komen voor de Regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting in aanmerking?

JOOST heeft zo’n 600 woningen met een blokaansluiting voor gas en of elektra. Voor die complexen hebben wij dus een subsidieaanvraag ingediend. Huurders die hier recht op hebben, worden binnenkort persoonlijk door ons geïnformeerd.

Het gaat om de volgende complexen:

Boxtel

Ursulinenpad (gas), St. Ursula (gas) en Hoogheem (gas).

Rosmalen

Deken van Roestellaan (gas), Godfried Schalkenstraat (gas), Jan Krusemanstraat (gas), Herman Moerkerkenlaan (gas), Fort Prins Willem (gas), Hoogveld (gas), De Engstoep (gas), De Hoef (elektra) en Vincent van Goghlaan 1-3 (gas en elektra).